f. 2009-06-22

e. JWW-08 NO V-09 SE V-10
Lockfågelns Foster's
S46250/2007
u.
Cilla
S39375/2002

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

Bilder på Z-kullen tagna av © Lockfågeln

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Zally "Ziggan"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

S43440/2009

MERITER:

Viltspår:
GK Anlag

Utställning:
HP, unghundsklass, INT SKK

VETERINÄRDATA:
Höfter A Armbågar ua

ÖVRIGT:
Avliden 180901


Ziggan 5 mån
Äg: Pär Sahlin, Sala

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Zazza

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

S43442/2009

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:

ÖVRIGT: Avliden vid 8 veckor


Zazza 8v
Äg.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
C.I.E NO V-14 SE VV-18
Lockfågelns Zilla "Ztälla"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

S43441/2009

MERITER:
Jaktprov
2-8-2-2-1-8-8-8-8 47 p Ej godkänd

Viltspår:

Utställning:
CK, unghkl, SKK
BIR, SWK 2013
cacib o BIR, SKK 2014
cacib o BIM, FKK 2014
cacib o BIR, NKK 2014
cacib o BIR, SKK 2016

VETERINÄRDATA:
Höfter A Armbågar ua

Menataltestad:
Barbro Börjessons protokoll 2013

ÖVRIGT:
Kull1: Stavaskogens Kåda, Lockfågelns P-kull, 7 valpar (5+2)
Kull2: Björnfotens Ice, Lockfågelns Ice-kull, 8 valpar (3+5)
Kull3: Björnfotens Ice, Lockfågelns Kaffe-kull, 8 valpar (3+5)

Avliden: 2021-12-25


Ztälla 4 år

Äg. Terese o Henrik Andersson

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING