~
C.I.E DK V-16 SE V-16~
~ Lockfågelns Barbera d'Alba Elena
~
Ellen


uppf/breeder Lockfågelns Kennel

efter/after Warrior's Song Imperium Star x
, SE V-13 Lockfågelns Lotus Elite
~ Lockfågelns She's Got The Look~
Pipan


uppf/breeder Lockfågelns Kennel

efter/after Warrior's Song Imperium Star x
NO JV-14 Skyttens Verdandi Af Granit

~ NO JV-18 SE JV-16 ~
~
Slavinja Pink Pokerface
~
Pink

uppf/breeder Slavinja FCI, Polen

efter/after Puma Von der Wartelshöhe x
Waldwiese Contra Fenomena Team

~ DK JV-16 NORD JV-16 NO JV-16~
~ Lockfågelns My Brightest Diamond
~

Briza

uppf/breeder Lockfågelns Kennel

efter/after J C.I.E Granitehill Verifyed Copy x
Lockfågelns Barbera d'Alba Elena

~C.I.E DK V-13 SE JV-13 SE V-13 NO V-14 ~
~ NORD V-15 DK V-16 NORD V-16 NO V-16 SE V-16~
~ Lockfågelns Dodge Victory
~
Victor


uppf/breeder Lockfågelns Kennel

efter/after SE UCH NO UCH FI UCH DK UCH CIB Skyttens Aston Martin x
J Lockfågelns Nostalgie
~
Lockfågelns One In A Million
~
Milo


uppf/breeder Lockfågelns Kennel

efter/after Warrior's Song Imperium Star x
NO JV-14 Skyttens Verdandi Af Granit

~ J C.I.E ~
~ Granitehill Verifyed Copy
~
Ozi


uppf/breeder Kennel Granitehill

efter/after HU CH Casa de Juno Quando Quando x
HU CH Granitehill Quiet Please


~
Lockfågelns Benjamin Warren
~
Benji

uppf/breeder Lockfågelns Kennel

efter/after x
NO JV-18 SE JV-16

Slavinja Pink Pokerface


~ Lockfågelns Ice Cream ~

Glazza


uppf/breeder Lockfågelns Kennel

efter/after: Björnfotens Ice x Lockfågelns Zilla
~ J SE V-17 ~
~
Lockfågelns Prussiluskan
~

Prussiluskan


uppf/breeder Lockfågelns Kennel

efter/after: Viijägarens Zeb x Lockfågelns Polly

~ Skyttens Kimber Montana ~

Kimber


uppf/breeder Skyttens Kennel

efter/after: Wachtelmans Cosmo x Hammarstigens Coruette

 


~ SE JV-15 SE V-15~

~
Congratz Og Heros Tyri
~

Tyri


uppf/breeder Congratz Kennel

efter/after: Wachteltorpets El Hero Camo x Jaktbäckens Driva

~ Skyttens Triss~

Triss


uppf/breeder Skyttens Kennel

efter/after: Ursus Vom Siethener See x Lockfågelns Cappuccino Chiaro

   


~ DK UCH VDH CH SE JV-16 SE V-16 ~
~ GE W-17 WW-17 SE V-17 ~
~ Lockfågelns Detroit Red Wings~

Zäta

uppf/breeder Lockfågelns Kennel

efter/after Björnhjärtas Bosse x Jääräpää Flikka


~ EU JV-15 NORD JV-15~
~
Fillipa K
~
Flippen


uppf/breeder Rickard Dovhammar

efter/after Magnum x Fontvisho's Monroe

~ DK UCH VDH CH NORD JV-16 NORD V--16 ~
~ GE W-17 WW-17 SE V-17 ~
~
Lockfågelns Minnesota Wild
~

Sota

uppf/breeder Lockfågelns Kennel

efter/after Björnhjärtas Bosse x Jääräpää Flikka