Protokoll BPH

Hundens namn

  Polly Pralin Ice Son Cappuccino Prussiluskan Krösa Maja Bolero Capoeira Quickstep Pasodoble Pan A Cotta Pan O Rama Pan Cakes Marzi Pan Magica De Hex Chili

Kön & Hårlag

  Tik Hane Hane Tik Tik Tik Hane Tik Hane Hane Tik Tik Hane Hane Tik Tik

BPH med skott

  J J J J J J J J J J J J J J J J

Genomförd BPH

  J J J J J J J J J J J J J J J J

Avbryter

  N N N N N N N N N N N N N N N N

 

 

1 Främmande Person

   

Glad i främmande
människor

  1 1 2 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2

Trygg

  4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4

 

 

2 Föremål

   

Energisk

  3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4

Lekfull

  2 4 0 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 1 3 3

 

 

3 Matintresse

 

Energisk

  4 3 2 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2

 

 

4 Visuell överraskning

 

Nyfiken

  3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4

Arg

  0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Trygg

  4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4

 

 

5 Skrammel

 

Nyfiken

  4 4 4 4 0 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4

Trygg

  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 

 

6 Närmande person

 

Glad i främmande
människor

  3 1 2 1 3 3 2 1 3 1 2 4 3 2 2 3

Arg

  0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trygg

  4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 2 4 4 4 2 4

 

 

7 Underlag

 

Trygg

  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4

 

 

8 Skott

 

Trygg

  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4

 

 

Över alla moment

 

Energisk

  4 4 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4

Positiv attityg

  4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4

 

 

Övrigt

 

Ljudlig

  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Arg

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En hund som får värdet 0 (noll) visar inte alls egenskapen medan en hund som får värdet 4 visar mycket av egenskapen.
Aktuell hunds resultat redovisas till vänster.


0 = inte alls, 4 = mycket
Arg
Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.
Energisk
Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.
Glad i främmande människor
Trivs i umgänget med främmande människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.
Lekfull
Svarar gärna på lekinviter och bjuder själv gärna till lek.
Ljudlig
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.
Nyfiken
Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.
Positiv attityd
Har en allmänt glad attityd till livet.
Trygg
Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.


SBK MH test

Hundens namn

  Polka
Emma
               

Kön & Hårlag

  Tik Tik                

Godkänd skott

  J J                

Genomförd MH

  J J                

Avbryter

  N N                

 

   
               

1aKontakthälsning

  4
4
               

1b" samarb.

  4
3
               

1c" hantering

  3
4
               

 

   
               

2aLek1 leklust

  4
4
               

2b" gripande

  4
3
               

2c" dragkamp

  5
1
               

 

   
               

3aJakt förfölj1

  4
5
               

3a" förfölj2

  4
5
               

3b" grip1

  5
1
               

3b" grip2

  5
1
               

4Aktivitet

  3
2
               

 

 

 

               

5aAvst.Lekintr

  3
1
               

5b" hot/aggr.

  1
1
               

5c" nyfikenhet

  5
1
               

5d"lek leklust

  5
1
               

5e" samarbete

  3
1
               

 

   
               

6aÖverr. Rädsla

  1
3
               

6b"hot/aggr

  3
1
               

6c" nyfikenhet

  5
2
               

6d"kv.rädd

  5
3
               

6e" kv. Intr.

  1
1
               

 

   
               

7aLjud rädsla

  1
3
               

7b" nyfiken

  5
1
               

7cKv. Rädd

  1
4
               

7d" intresse

  3
1
               

 

   
               

8aSpöken hot/aggr.

  3
2
               

8b" kontroll

  3
2
               

8c" rädsla

  2
2
               

8d" nyfiken

  5
5
               

8e" kontakt

  4
3
               

 

   
       

9aLek2 leklust

  3
2
               

9b" gripande

  4
1
               

 

   
               

10Skottprov

  3
2
               
1
2
3
4
5
1a.
KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad  

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla

1b.
KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testl. hoppar, gnäller

1c.
KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan,tar eventuellt kontakt med föraren.

Accepterar. Är neutral  

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker-startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet

2c.
LEK 1
Dragkamp

Biter ej  

Biter försiktigt,släpper, håller,
drar ej emot

Biter- drar emot, släpper tar om

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. Släpper

Griper diret med hela munnen,rycker, drar emot tills test. släpper

3a.
JAKT
Förföljande

Startar ej

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt Kan öka farten. Fullföljer 2 ggr

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b.
JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet 2 ggr

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt,släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

4.
AKTIVITET

Är ouppmärksam, inaktiv

Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt.-höjningar

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

5a.
AVST.LEK
Intresse

Engageras ej av figurant. Ointresserad

Kontroll. Avbrott kan förekomma

Intresserad, följer figurant utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b.
AVST.LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del

Visar hotbeteeenden,skall och
morrningar under
mom. 1 del

Visar hotbeteenden,Skall och morrningar under mom. 1 och 2 del.

5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figurant. Ointresserad

Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet

Går fram när fig. ger sig tillkänna

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning

Går fram direkt till figurant utan hjälp

5d.
AVST.LEK
Leklust

Visar inget intrese

Leker ej men visar intresse

Leker, griper försiktigt, släper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot

Griper direkt med hela munnen. Drar emot släpper ej.

5e.
AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv

Uppmanar passig fig. till fortsatt lek

6a.
ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b.
ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbetenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c.
ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

6d.
ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver

Liten båge, eller liten tempoväxling,eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager

6e.
ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ovarallen

Stannar upp.Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter/leker mot overallen.Intresset minskar efter hand

Biteri/leker med overallen vid två eller fler passager

7a.
LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar,kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b.
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden

Gå fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp

7c.
LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar mått av rädsla efter samtliga passager

7d.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan

Stannar upp.Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Stannar upp.Luktar/tittar på ljudkälan vid minst två tillfällen

Biter/leker mot skramlet.Intresset minskar efter hand

Biter/leker med slramlet vid två eller fler passager

8a.
SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeeenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b.
SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig

Tittar mot spökena då och då

Kontrollerar/handlar mot båda spökena.Långa avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena.Korta avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

8c.
SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Någon avstånds-reglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren.Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Flyr längre än kopplets längd.Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen

8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när föraren har tagit av figs förklädnad

Går fram när föraren talar med/lockar på hunden

Går fram till spöket när föraren står bredvid

Går fram till spöet när föraren gått halva sträckan

Går fram till spöket utan hjälp

8e.
SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök

Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan

Besvarar kontakt när figurant bjuder

Tar kontakt själv. Balanserad

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a.
LEK 2
Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker-startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt,Startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

9b.
LEK 2
Gripande

Griper ej

Griper ej direkt, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet

10.
SKOTT

Visar ingen berördhet.Snabb kontroll och sedan oberörd

Kontrollen som försvinner efter första skotten.Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande reaktionerpå skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser/avstår skott

GODKÄND SKOTT

Ja

 

 

 

 

GENOMFÖRD MH

 Ja

 

 

 

 

Protokoll Mentaltest


Jägarförbundets Mentaltest

Hundens namn

                                   

Kön & Hårlag

                                   

Godkänd skott

                                   

Genomförd MH

                                   

Avbryter

                                   

 

                                   

Tillgänglighet

                                   

Jakt/kamplust

                                   

Social kamplust

                                   

 

                                   

Temperament

                                   

Skärpa

                                   

Försvar

                                   

 

                                   

Nervkonstitution

                                   

Hårdhet

                                   

Dådkraft

                                   

Koncentration

                                   

Avreaktion

                                   

 

                                   

Skottprov

                                   

Egenskaper som bedöms:

Tillgänglighet: intresse av främmande människor

Jaktkamplust: lust att förfölja och intresse för byte

Socialkamplust: lust att kämpa med eller emot något

Temperament: anpassningsförmåga, nyfikenhet

Skärpa: förmåga att bli arg

Försvarslust: förmåga att besvara hotsignaler

Nervkonstitution: grundstressnivå

Koncentrationsförmåga: Koncentration under och mellan testsituationerna

Avreaktionsförmåga: Förmåga att sänka stressnivån.

Hårdhet: förmågan att skapa minnesbilder, social status

Dådkraft: förmågan att övervinna sin rädsla

Skottfasthet: reaktion vid skott lossning