f. 2013-06-14

u.
Lockfågelns Zilla
S43441/2009
e.
Björnfotens Ice
S56816/2008

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

Kullens Mentaltest

Bilder på I-kullen tagna av © Lockfågeln

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
J C.I.E NORD V-15 NO UCH
Lockfågelns Ice Age "Diego"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE36179/2013

MERITER:
Jaktprov
ukl, 4-7-4-4-8-7-7-8-1 50 p Godkänd

Viltspår:
Anlag GK

Utställning:
CK, R-cert, SKK 2014
CK, CERT, CACIB, BIR, SKK 2015
Excellent, CK, CACIB, BIR, FKK 2015
Excellent, ck, cert, BIR BIG-3, SKK int 2017
Exc, ck, cert, cacib, BIR, NKK 2018 NO UCH

VETERINÄRDATA:
HD A index 103
ED 0 index 107

Mentaltestad:
Barbro Börjessons protokoll 2014

ÖVRIGT:
Kull: Congrats Og Heros Disa, 9 valpar
Kull2: Wachteltorpets Certa, 5 valpar
Avliden


Diego 3 år
Äg: Andreas Bergman, Ljungaverk

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
SE JV-14
Lockfågelns Ice Cake "Såga"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE36180/2013

MERITER:

Viltspår:

Utställning:
Excellent, SKK 2014
Excellent, SKK 2015

VETERINÄRDATA:
HD A index 109
ED 0 index 106

Mentaltestad:
Barbro Börjessons protokoll 2014

ÖVRIGT:
Kull: Lockfågelns Dans-kull, Congrats Og Heros Mimer, 6 valpar (4+2)
Kastrerad


Såga 3,5 år
Äg. Eva-Lott Carlsson, Surahammar

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Ice Cream
"Glazza"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE36181/2013

MERITER:
Jaktprov
ukl, 1-1-2-1-2-8-8-8-1 32 p ej godkänd

Viltspår:

Utställning:
Exc, ck, SKK 2017

VETERINÄRDATA:
HD A index 109
ED 0 index 106

Mentaltestad:
Barbro Börjessons protokoll 2014

ÖVRIGT:
Kull 1: Bromskogens Aragon, Lockfågelns Magi-kull, 5 valpar (2+3)
Kull 2: Björnfotens Pascall, Lockfågelns Spel-kull, 3 valpar
Avliden


Glazza 25 månader
Äg. Lockfågeln

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Ice Cube "Isa"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE36182/2013

MERITER:

Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:


Isa 8 veckor
Äg. Oscar Bergnér, Nyköping

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Ice Ice Baby "Tara"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE36183/2013

MERITER:

Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:
HD B index 99
ED 0 index 104

ÖVRIGT:
Kastrerad


Tara 18 månader
Äg. Kenth Eriksson, Skutskär

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Ice Man "Diesel"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE36185/2013

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:
HD A index 107
ED 0 index 105

ÖVRIGT:


Diesel 4år

Äg. Mattias Karlsson, Tibrå

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
J
Lockfågelns Ice Princess "Disa"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE36186/2013

MERITER:
Jaktprov
nbkl, 9-7-9-8-7-8-8-8-6 70 p Godkänd

Viltspår:

Utställning:
Excellent, SKK 2014

VETERINÄRDATA:
HD A index 106
ED 0 index 102

ÖVRIGT:
Kull1: Lykkekullens Borka, 5 valpar (4+1)
Kull2: Thocar's Bosse, 3 valpar, (2+1)
Kull3: Borrarhöjdens Atlas, 5 valpar (3+2)
Avliden 20231021


Disa 14 månader
Äg. Maria Tengnert, Borensberg

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Schleswig-Holstein Sieger-15
C.I.E NO JV-14 NORD JV-14 NORD V-14
Lockfågelns Ice Son
"Kingen"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE36184/2013

MERITER:

Utställning:
Exc, WDS 2014
Exc, ck, NO JV-14, NKK 2014
Exc, ck, cert, BIM, NORD JV-14, NORD V-14, NKK 2014
Exc, ck, cacib, SKK 2015
Exc, ck, cacib, BIR, DKK 2015, Crufts Kvalificerad!
Exc, VDH CAC, CACIB, BIR, Tyskland 2015
Exc, VDH CAC, CAC, CACIB, BIR, Tyskland 2015
Exc, VDH CAC, CAC, BIR, Tyskland 2015

VETERINÄRDATA:
HD A index 106
ED 0 index 102

Mentaltestad:
Genomförd BPH m skott

ÖVRIGT:
Kull 1: Garpebergets Vira, 3valpar (2+1)
Kull 2: Viijägarens VII Passa, 5 valpar (3+2)
Avliden September 2017


Ice Son 30 månader

Äg. Lockfågeln

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING