Träningskalender 2018

Här kommer våra aktiviteter för året. Träningarna är i första hand till
för valpköpare från Lockfågelns Kennel, foderhundar och avkommor till Lockfåglar, men i mån av plats tar vi även emot andra ekipage. Först till kvarn gäller alla aktiviteter (för övriga ekipage gäller också först till kvarn men de anmälningarna tittar vi först på när anmälningstiden gått ut).

Hör gärna av er så snart som möjligt om det är något ni är intresserade av eller
eventuellt saknar på aktivitetslistan! Förutom våra aktiviteter har vi tagit med
de större intressanta samt de utställningar som ligger närmst.

2018

Under 2018 kommer vi arrangera ett par stycken BPH samt hägnträning i samarbete med Roslagens Jakt och Vilt i Almunge. Lockfåglar har förtur men finns det plats kommer vi fylla på med andra.

28/4 Hägn
29/4 BPH, 10 platser
6/5 BPH, 10 platser

P g a Husbygge kommer vi ha väldigt lite aktiviteter under 2018

Prov i Eftersöksprenar kommer anordnas under juli eller augusti i Sala

Fältprov hösten 2018
Efter den 15 september kommer särskilda fältprov ev arrangeras. Anmäl intresse
så snart som möjligt och glöm inte att ni måste vara godkända i
eftersöksgrenarna för att få starta!!! Hundar som fyllt 2 innan fältprovet skall
vara godkänd i öppenklass!!!

Viltspårprov 2018
Viltspårsprov finns i Sala under barmarkssäsong. Kontakta Mia
direkt för bokning. Kostnad 300 kr per spår.

Utställningar hittar ni på:
http://www.skk.se/utstallning/information-utstallningar/utstallning/?map=true

Anmälningar gör ni här:
http://kennet.skk.se/internetanmalan/Start.aspx


Vi ser fram emot att höra av er med intresseanmälningar! Anmälan är bindande! Vi ses väl?