Här nedan har vi lagt upp länkar som vi själva har stor glädje av och gärna besöker.
Kanske några även kan vara intressanta för dig...


© Lockfågeln 2012
Klubbar & föreningar

Weimaraner:

Svenska Weimaranerklubben
Norska Weimaranerklubben
Finska Weimaranerklubben
Danska Weimaranerklubben

American Foxhound

Svenska Stövarklubben

Wachtel

Wachtelhundsklubben

Organisationer, myndigheter

SKK -Svenska Kennelklubben
Norska Kennelklubben
Finska Kennelkubben
Danska Kennelklubben

Jordbruksverket
Djurskyddsmyndigheten
Sveriges länsstyrelser
SVA - Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Jakt, vilt- & naturvård

Svenska Jägareförbundet
JAQT- Kvinnor och Jakt

 

Veterinär, medicin & avel

VETERINÄR o MEDICIN

Strömsholms Djursjukhus
Läkemedelsverket
FASS VET djurläkemedel
FASS.se - läkemedel
Giftinformation
Nationellt dopingreglemente för hund
(från SKKs sida)

AVEL

SKKs Hunduppfödarlista
GENETICA - avel och genetik
IVIS Canine Pregnancy
CaniRep
SKK AVELSDATA
SKK HUNDDATA

Träningstips, postorder & övrigt

TRÄNING

Långtora Hund och Sport
Landins hund o katt

Roselins Jakt, Hund o Skogsvård

POSTORDER, FÖRSÄLJNING

Brukshundcenter -hundbutik i Uppsala
TEBA
ITAB - kläder för arbete och fritid