f. 2015-01-10

u.
Lockfågelns Zilla
S43441/2009
e.
Björnfotens Ice
S56816/2008

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

Kullens Mentaltest

Bilder på Kaffe-kullen tagna av © Lockfågeln

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Café au Lait
"Stella"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE10978/2015

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:
HD C index 95
ED 1 index 94

Mentaltestad:


ÖVRIGT:


Stella 7 veckor

Äg: Robin Järking, Gustavsberg

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Caffe Latte
"Wilma"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE10979/2015

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:
HD A index 108

Mentaltestad:


ÖVRIGT:


Wilma 7 veckor
Äg. Lars Hellström, Muskö

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Caffe Macchiato
"Maiko"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE10982/2015

MERITER:

Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:

Mentaltestad:

ÖVRIGT:
Exp Finland


Maiko 7 veckor
Äg. Anniina Tamminiemi, Espoo, Finland

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Caffe Mocha
"Mocca"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE10983/2015

MERITER:
Jaktprov:
Ej GK

Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:
HD A index 107
ED 0 index 104

ÖVRIGT:


Mocca 7 veckor
Äg.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Cappuccino Chiaro
"Fanta"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE10980/2015

MERITER:

Viltspår:

Utställning:
junkl vg

VETERINÄRDATA:
HD A index 112
ED 0 index 105

Mentaltestad:
Genomförd BPH m skott

ÖVRIGT:
Kull1: Skyttens Kennel, 4 valpar (2+2)


Fanta 7 veckor
Äg. Skyttens Kennel

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Cream N´ Coffee
"Coffee"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE10981/2015

MERITER:
Jaktprov:
Ej GK

Viltspår:

Utställning:
HP, SVK specialen 2015
junkl excellent, ck

VETERINÄRDATA:
HD B index 100
ED 0 index 104

ÖVRIGT:


Coffee 1 år

Äg.

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING