f. 2008-07-08

e.
Kärrmarkens Gigant
S52126/2005
u.
Cilla
S39375/2002

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

Bilder på E-kullen tagna av © Lockfågeln

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Ebba

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

S48585/2008

MERITER:
Jaktprov
8-8-7-7-2-8-8-8-7 63 p Godkänd

Viltspår:
GK Anlag

Utställning:
2:a, jaktklass, SKK

VETERINÄRDATA:
Höfter A Armbågar ua

ÖVRIGT:


Ebba 8v
Äg: Lars Olov Strandås, Strängnäs

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Ecco

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

S48587/2008


MERITER:

Viltspår:

Utställning:
1:a, unghkl, SKK

VETERINÄRDATA:
Höfter A Armbågar ua


ÖVRIGT:
Kull med Garpebergets Vira, 5 valpar (5+0)
Avliden


Ecco 1 år
Äg. Roberth Hjort, Sala

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Emma "Stella"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

S48586/2008

MERITER:
Jaktprov
8-8-8-8-8-8-8-8-1 65 poäng Godkänd

Viltspår:

Utställning:
2:a, jaktklass, SKK

VETERINÄRDATA:
Höfter A Armbågar 1

Mentaltest
MH


ÖVRIGT:


Stella 2år
Äg. Sanna Soleskog, Tranås

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Etta

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

S48584/2008

MERITER:

Viltspår:

Utställning:
CK, unghkl, SKK

VETERINÄRDATA:
Höfter A Armbågar ua
öga ua

ÖVRIGT:
Kull1: Trappers Adventure's Emil, Lockfågelns Y-kull, 3 valpar (3+0)
Kull2: Vijägarens Faxe, Lockfågelns V-kull, 3 valpar (0+3)
Avliden juli 2013


Etta 1år

Äg. Lockfågeln

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING