f. 2010-05-15

u.
Lockfågelns Etta
S48584/2008
e.
Trappers Adventure's Emil
S35609/2008

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

Bilder på Yes-kullen tagna av © Lockfågeln

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Yes I Can "Yazzy

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE39468/2010

MERITER:

Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:
Höfter A Armbågar ua

ÖVRIGT:


Yazzy 7v
Äg: P-O Hagen, Sågmyra

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Yes I Will

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

S43442/2009

MERITER:

Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:

ÖVRIGT:
Avliden


Wille 7v
Äg. Jonas Lindh, Uddevalla

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Yes Yes Man "Ajax"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE39466/2010

MERITER:

Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:
Höfter A Armbågar ua

Mentaltestad:
Jägareförbundet 2011

ÖVRIGT:
Avliden


Ajax 6mån

Äg. Anders Lindholm,Sörgärdsbo

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING