Wachtelvalpar

L Prussiluskan kommer paras vintern/våren 2018/19

Kimber kommer paras vintern/våren 2018/19

Weimaranervalpar

Briza väntar valpar runt 13/1

Ellen kommer paras våren 2019

Önskar Du/Ni en valp från någon av dessa kullar? Skicka e-post:


©Lillemor Böös 2012