f. 2021-03-03

e.
Lockfågelns Aragorn
SE12726/2019
u.
Skyttens Dolce Gabbana
SE11005/2019


<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

Bilder på Spökskepps-kullen tagna av © Lockfågeln

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Behind Blue Eyes
"Dumbo"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE19626/2021

MERITER:
Jaktprov:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:
HD A

Mentaltestad:


ÖVRIGT:

Äg: Joakim Asker o Malin Westerholm, Stockholm

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Black Velvet
"Arox"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE19627/2021

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:
HD A

ÖVRIGT:

Äg. Linus Davidsson, Nyköping

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Brown Eyed Girl
"Billie"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE19629/2021

MERITER:


Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:
HD A


ÖVRIGT:

Äg. Alex o Pernilla Hallgren, Stockholm

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Purple Rain "Vincent"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE19628/2021

MERITER:
Jaktprov:


Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:

Äg. Anderas Martin-Löf, Stockholm

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns White Light Moment "Argos"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE19630/2021

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:

Äg. Alain Phillipe, Stockholm

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING