f. 2020-01-25

e.
Akilles
S28318/2017
u.
Skyttens Kimber Montana
SE51641/2016

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

Kullens Mentaltest

Bilder på Kaffe-kullen tagna av © Lockfågeln

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Fillifjonkan
"Spirran"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE13853/2020

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


Mentaltestad:


ÖVRIGT:

Äg: Peter Tejne, Sala

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Lilla My
"Myra"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE113854/2020

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


Mentaltestad:


ÖVRIGT:

Äg. Johnny Karlkvist, Julita

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Mymlan

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE13855/2020

MERITER:

Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:

Mentaltestad:

ÖVRIGT:


Äg. Jennie Wård, Hedesunda

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Mårran
"Tia"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE13856/2020

MERITER:
Jaktprov:


Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:


Tia 15 veckor
Äg. Kennel Highlighters, Munktorp

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Snorkfröken
"Biina"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE13857/2020

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


Mentaltestad:


ÖVRIGT:


Äg. Andreas Axelsson, Rydaholm

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Too-Ticki
"Tikka"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE13852/2020

MERITER:
Jaktprov:


Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:


Äg. Christian o Åsa Pettersson, Vingåker

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING