f. 2020-01-25

e.
Akilles
S28318/2017
u.
Skyttens Kimber Montana
SE51641/2016

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

Kullens Mentaltest

Bilder på Kaffe-kullen tagna av © Lockfågeln

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Fillifjonkan
"Spirit"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE13853/2020

MERITER:
Jaktprov
3-8-3-5-5-6-8-8=85p, 3:e pris

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:
HD A+A
ED 0+0

Mentaltestad:
BPH m skott

ÖVRIGT:

Äg: Peter Tejne, Sala

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Lilla My
"Myra"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE113854/2020

MERITER:
Jaktprov
0-/-0-0-6-8-8-8=44p, ej GK

Viltspår:

Utställning:
exc, ukl SWK 2021

VETERINÄRDATA:


Mentaltestad:


ÖVRIGT:

Äg. Johnny Karlkvist, Julita

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Mymlan

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE13855/2020

MERITER:

Viltspår:
Anlag GK

Utställning:
exc, ukl SWK 2021

VETERINÄRDATA:
HD A
ED 0

Mentaltestad:
BPH m skott

ÖVRIGT:


Äg. Jennie Wård, Hedesunda

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Mårran
"Tia"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE13856/2020

MERITER:
Jaktprov:
1- - - 1-1-5-6-8-0= ej GK

Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:
HD B
ED 0

ÖVRIGT:


Tia 15 veckor
Äg. Mette Hauge Bergsland, Eskilstuna

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Snorkfröken
"Stina"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE13857/2020

MERITER:
Jaktprov
0-/-0-0-8-6-8-8=44p, ej GK

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:
HD A
ED 0

Mentaltestad:
BPH m skott

ÖVRIGT:


Äg. Lockfågeln

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Too-Ticki
"Tikka"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE13852/2020

MERITER:
Jaktprov:
5-5-5-4-7-6-8-8= 91p 3:e pris

Viltspår:

Utställning:
vg, ukl SWK 2021

VETERINÄRDATA:
HD A
ED 0

Mentaltestad:
BPH m skott

ÖVRIGT:


Äg. Christian o Åsa Pettersson, Vingåker

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING