f. 2020-03-09

e.
Lockfågelns One In A Million
SE54617/2016
u.
Slavinja Pink Pokerface
SE34967/2016


<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

Bilder på Roxette-kullen tagna av © Lockfågeln

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Crash Boom Bang
"Koda"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

S39031/2020

MERITER:
Jaktprov:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


Mentaltestad:


ÖVRIGT:

Äg: Ella Eriksson o Christian Turesson, Heby

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Dressed For Success "Heidi"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE39024/2020

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:

Äg. Carl Meurling, Bromma

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Fading Like A Flower
"Lyra"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE39029/2020

MERITER:


Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:ÖVRIGT:

Äg. Carina Backman, Stockholm

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns How Do You Do
"Howdy"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE39028/2020

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:
HD A

ÖVRIGT:

Äg. Sanna Lundell, Stockholm

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Listen To Your Heart "Loke"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE39030/2020

MERITER:
Jaktprov:


Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:

Mentaltestad:


ÖVRIGT:

Äg. Åke Engelbrektsson, Strängnäs

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Opportunity Nox "Lotus"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE239026/2020

MERITER:
Jaktprov:


Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:
Kastrerad

Äg. Jens o Jessica Hjort, Tjörn

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Pearls Of Passion "Adele"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE239026/2020

MERITER:
Jaktprov:


Viltspår:

Utställning:
HP, BIR, inoff

VETERINÄRDATA:
HD A+B

ÖVRIGT:

Äg. Sara Aronson, Stockholm

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Queen Of Rain "Nova"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
SE39027/2020

MERITER:

Viltspår:

Utställning:

Mentalitet:
BPH m skott


VETERINÄRDATA:
HD A

ÖVRIGT:
Kastrerad


Nova 6 månader
Äg. Mattias o Lotta Tängerby, Falun

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Spending My Time "Atlas"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE39025/2020

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:

Äg. Dejan Anevski o Jovan Mitev, Stockholm

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING