f. 2020-03-02

u.
Congratz Og Heros Tyri
SE39891/2012
e.
Lockfågelns Hokus Pokus
SE46938/2016


<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

Bilder på Golf-kullen tagna av © Lockfågeln

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Bounce "Trixie"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE19396/2020

MERITER:
Jaktprov:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


Mentaltestad:


ÖVRIGT:


Äg: Maud Back,

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Scramble "Stella"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE19397/2020

MERITER:
Jaktprov


Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:


Äg. Dennis Renz, Stockholm

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING