f. 2019-02-22

e.
Lockfågelns Hokus Pokus
SE46938/2016
u.
Skyttens Kimber Montana
SE51641/2016


<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Idaho
"Clara"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE18911/2019

MERITER:
Jaktprov:

Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:
HD B index 93
ED 0 index 106

Mentaltestad:


ÖVRIGT:
1 kull valpar


Clara 7 månader
Äg: Fredrik Lindgren, Ronneby

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Illinois
"Laban"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE18909/2019

MERITER:
Jaktprov:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


Mentaltestad:


ÖVRIGT:


Laban 5 månader
Äg. Yvonne Skaglund, Åland

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Indiana
"Wilda"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE18910/2019

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


Mentaltestad:
BPH m skott

VETERINÄRDATA:
HD B index 93
ED 0 index 106


ÖVRIGT:


Wilda 6 månader
Äg. Robert Saarkoppel, Bromma

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Iowa
"Leia"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE18912/2019

MERITER:

Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:
HD B index 93
ED 0 index 106

ÖVRIGT:

Äg. Kent Norstedt, Fjärdhundra

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Oregon "Bamse"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE218908/2019

MERITER:

Viltspår:

Utställning:
exc

VETERINÄRDATA:
HD A index 102
ED 0 index 107

Mentaltestad:
Barbro Bs protokoll
BPH

ÖVRIGT:

Äg. Lockfågelns Kennel, Sala

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING