f. 2018-08-29

u.
Lockfågelns Ice Cream
SE36181/2013
e.
Björnfotens Pascall
SE34498/2015


<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

Bilder på Spel-kullen tagna av © Lockfågeln

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Sudoku "Loke"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE48297/2018

MERITER:
Jaktprov:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:
HD A index 113
ED 0 index 106

Mentaltestad:


ÖVRIGT:

Äg: Magnus Nykvist, Nybro

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Mahjong "Maja"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE48298/2018

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:ÖVRIGT:

Äg. Mattias Karlsson, Tibro

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Kalaha
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE48299/2018

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:
Avliden vid 8 veckor pga missbildning på hjärtat

Äg.

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING