f. 2018-07-15

u.
Congratz Og Heros Tyri
SE39891/2012
e.
Björnfotens Pascall
SE34498/2015


<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

Bilder på A L-kullen tagna av © Lockfågeln

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Fjom Pan "Luna"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE244070/2018

MERITER:
Jaktprov:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


Mentaltestad:


ÖVRIGT:


Luna 6 månader
Äg: Jon Skårnes, Norge

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Marzi Pan "Massi"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE44067/2018

MERITER:

Viltspår:

Utställning:
exc, ck, r-ncert, BIR junior

VETERINÄRDATA:

Mentaltestad:
BPHÖVRIGT:


Massi 1 år
Äg. Sören Haglund, Hagfors

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Pan A Cotta "Siri"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE44071/2018

MERITER:
Jaktprov:


Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:
HD A
ED 0

Mentaltestad:
BPH

ÖVRIGT:


Siri 1 år
Äg. Kristin Yderfors, Finspång

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Pan Cakes "Valle"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE44068/2018

MERITER:
Jaktprov:


Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:

Mentaltestad:
BPH


ÖVRIGT:


Valle 1 år

Äg. Tobias Johansson, Skultuna

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Pan O Rama "Bricken"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
SE44072/2018

MERITER:

Viltspår:
Anl GK
1:a pris ökl

Utställning:


VETERINÄRDATA:
HD A
ED 0

Mentaltestad:
BPH

ÖVRIGT:
Överbett


Bricken 1 år
Äg. Sven och Mimmi Brykt, Våmhus

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Peter Pan "Milo"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE44069/2018

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:


Milo 6 månader

Äg. Anton Vikfors, Broakulla

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING