f. 2018-06-23

e.
Alanzo
SE24776/2012
u.
Slavinja Pink Pokerface
S34967/2016


<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

Bilder på G A-kullen tagna av © Lockfågeln

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Arizona Robbins
"Ariz"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

S39031/2018

MERITER:
Jaktprov:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


Mentaltestad:


ÖVRIGT:
Op Porta Cava Shunt


Ariz 6 månader
Äg: Jonas Swahn, Braås

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Benjamin Warren "Benji"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE39024/2018

MERITER:

Viltspår:

Utställning:
BIR valp, inoff, 2018
BIRvalp, SKK 2019
BIR n-cert, SKK 2019

VETERINÄRDATA:
HD B
ED 0

Mentaltestad:
BPH

ÖVRIGT:


Benji 1 år
Äg. Lockfågeln o Louise Svensson, Skara

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Calliope Torres
"Inari"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE39029/2018

MERITER:


Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:ÖVRIGT:


Inari 10mån
Äg. Susanna Savela, Finland

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Ellis Grey
"Ellis"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE39028/2018

MERITER:

Viltspår:
Anlag GK

Utställning:
BIS-4 valp
exc, junkl, NKK 2019
BIR, junkl, NKK 2019

VETERINÄRDATA:
HD B
ED 0

ÖVRIGT:


Ellis 1 år
Äg. Marte Ford Furulund, Norge

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Isobel Stevens
"Izzy"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE39030/2018

MERITER:
Jaktprov:


Viltspår:

Utställning:
vg, junkl, SKK 2019

VETERINÄRDATA:

Mentaltestad:


ÖVRIGT:


Izzy 6,5 mån
Äg. Martina Söderström, Örebro

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Jackson Avery "Chum"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE239026/2018

MERITER:
Jaktprov:


Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:

Äg. Marianne Svärd, Gotland

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Lexie Grey "Lexie"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
SE39027/2018

MERITER:

Viltspår:

Utställning:
BIR, BIG-3 junkl, NKK 2019

VETERINÄRDATA:
HD B

ÖVRIGT:

Äg. Mirja Varma, Norge

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns
Owen Hunt "Ike"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE39025/2018

MERITER:

Viltspår:

Utställning:
BIR valp, BIG-valp, BIS-2 valp, inoff 2019

VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:


Ike 6,5 månader

Äg. Karolina Erlandsson, Robertsfors

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING