f. 2023-05-02

e.
Akilles
S28318/2017
u.
Slavinja Yolka
SE30214/2019


<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Aslan
"Aslan"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE26556/2023

MERITER:

Viltspår:
Anlag GK

Utställning:

VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:


Äg. Staffan Carlssonn, Muskö

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Aravis"Astrid"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


SE26561/2023

MERITER:
Jaktprov:

Viltspår:
Anlag GK

Utställning:


VETERINÄRDATA:


Mentaltestad:


ÖVRIGT:


Äg.Matilda Åsén Pedersen, Lekeryd

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Caspian
"Frasse"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


SE26557/2023

MERITER:
Jaktprov


Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:ÖVRIGT:


Äg. Gunnar Eriksson, Sala

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Miraz
"Larry"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


SE26558/2023

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:


Äg. Daniel Erixon, Nyköping

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Rilian
"Knarr"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


SE26559/2023

MERITER:

Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:


Mentaltestad:


ÖVRIGT:

Äg. Peter Nilsson, Eskilstuna

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lockfågelns Tirian
"Atlas"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


SE26560/2023

MERITER:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


Mentaltestad:


ÖVRIGT:

 

Äg. Lockfågelns Kennel

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING