<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

Bilder tagna av © Lockfågeln

 

Lockfågelns Resultat tom kull född 231019

Antal reg. valpar
Valpar som blivit 9 mån
Officiella resultat
Röntgade
Antal
%
HD Fel
Antal
%
Startat
jaktprov
Antal
%
Mentaltest
MH/BPH
Barbro B´s
Antal
%
Utställning
Antal
%
135
135
85
65,4%
9
0,07%
17
14,1%
46
38,3%
71
59,1%
37/LH
37
25
67,5%
3
4
13
22
98/KH
98
66
79,5%
6
13
33
49
Vi jobbar på att bibehålla en frisk och sund Weimaraner, med bra HD, försöker undvika kända
rasbetingade sjukdomar. Vi vill föda upp en Weimaraner som har sina jaktliga anlag kvar dock utan för mycket
skärpa och försvar samt att de fungerar som en bra familjehund. Vi jobbar hela tiden med att
försöka förbättra exteriören för att få en så hållbar jakt/allroundhund som möjligt.

Kariben kullen
23-06-22

Luna
Kira
Chewie
Tezla
Yazneg
Kön
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
HD/ED          
Mentaltest          
         
Viltspår          
Jaktprov          
Utställning
BIM valp
BIR valp
BIR valp
HP
Nosework          
Lydnad          
Övrigt

HUU Clear gm föräldrar

HUU Clear gm föräldrar
HUU Clear gm föräldrar
HUU Clear gm föräldrar
HUU Clear gm föräldrar
Övrigt
Krypt

Luktärts kullen
22-04-26

Scilla
Gilda
Stella
Jyn
Cindie
Otto
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
HD/ED
HD A
HD B, ED 0
HD B/ED 0
HD C/ ED 0
HD A
Mentaltest
Genomförd BPH
Genomförd BPH
Genomförd BPH
Viltspår
Anlag GK
Anlag GK
Jaktprov
Utställning
BIR
exc, ck, j-cacib
Nosework
DP 1
DP 1
Lydnad
Övrigt
HUU clear
Steriliserad
Steriliserad
Övrigt

Artist kullen
21-03-13

Ärtan
Ocra
Floki
Gaist
Grey
Kön
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
Mentaltest
BPH
BPH
Viltspår
Jaktprov
Utställning
BIM
exc
Nosework
Lydnad
Övrigt
HUU Clear
HUU Clear
HUU Clear
Övrigt
Öga ua
Öga ua

Låt kullen
21-03-03

Billie
Vincent
Arox
Argos
Dumbo
Kön
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A/B
A/A
A/A
Mentaltest
BPH
Viltspår
Jaktprov
Utställning
HP, BIS-4 valp
Nosework
Lydnad
Övrigt
exp Canada
Övrigt

Spökskepps kullen
21-01-17

Aska
Sockan
Ellie
Laban
Dante
Uffe
Kön
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A/A
A/C
A/0
A/A
A/C
Mentaltest
BPH
Viltspår
1 pris ökl
Jaktprov
Utställning
BIR
BIR
Nosework
Lydnad
Övrigt
SE V-23
HUU Clear
Övrigt

Dubai kullen
20-06-09

Vimsa
Lova
Ozzy
Kön
Tik
Tik
Hane
HD/ED
B/C
C/D
D/D
Mentaltest
Viltspår
Jaktprov
GK eftersöksgrenar, startat
Utställning
   
vg
Rallylydnad
Nosework
Övrigt
exp NO
Övrigt

Roxette kullen
20-03-09

Nova
Heidi
Lyra
Adele
Koda
Loke
Lotus
Howdy
Atlas
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A
A/B
A
Mentaltest
BPH
Viltspår
Jaktprov
Utställning
Nosework
Lydnad
Övrigt
Övrigt
Kastrerad

Sagan Om Ringen kullen
19-01-10

Wilda
Luna
Miroku
Dexter
Owen
Gandalf
Kön
Tik
Tik
Tik (LH)
Hane (LH)
Hane (LH)
Hane
HD/ED
A
A
A/0
A
Mentaltest
BPH
BPH
HUU Carrier
HUU Clear
Viltspår
Anlag GK
Jaktprov
S 10, V 9
Utställning
exc
exc
exc
exc
Rallylydnad
Nosework
Doftprov I
Övrigt
1 kull valpar
Avliden
3 kullar, 14 valpar
Övrigt

Greys Anatomy kullen
18-06-23

Ellis
Arizona
Lexie
Inari
Izzy
Benji
Owen
Cham
Kön
Tik/LH
Tik/KH
Tik/KH
Tik/LH
Tik/LH
Hane/LH
Hane/KH
Hane/KH
HD/ED
B/0
B
B/0
B/0
Mentaltest
BPH
HUU Clear
Viltspår
Anlag GK (SE)
NO BS CH
Anlag GK
Jaktprov
2:a pris skog
Utställning
BIR
BIG-3
vg
BIR
BIR valp
Nosework
Doftprov I
Lydnad
Övrigt
NO V-20 NO V-21
Avliden
1 kull
Övrigt
exp NO
Porta Cava shunt
exp NO
exp FIN
exp Frankrike

Dream Team kullen
16-10-10

Pipan
Sindi
Kula
Milo
Tod
Eros
Kön
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A
B/0
B/D
A/0
Mentaltest
BPH
Viltspår
SE VCH
Jaktprov
Ja
pris på alla 3 underlagen
Utställning
BIR
BIG-1
BIR
Rallylydnad
RLD N, RLD F, RLD A, SE RALLY CH
Agility
 
AgD1, Ag HD1
       
Lydnad
 
LD STARTKLASS
       
Nosework
TSM NW1
Övrigt
1 kull
Avliden
Avliden/Trafikolycka
1 kull
krypt
Övrigt
C.I.E
J NO JV-17 NO V-17
SE JV-17 NO V-18 NORD V-18
SE V-19
Avliden

Diamant kullen
15-10-17

Briza
Ella
Astrid
Sigge
Sixten
Cooper
Kön
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A
A
A
A
A
Mentaltest
BPH
Nosework
NW 1
Viltspår
Jaktprov
Utställning
BIR
g
g
exc
Övrigt
1 kull
Kastrerad
Kastrerad
Övrigt
DK JV-16 NORD JV-16
NO JV-16

B kullen
13-05-09

Ellen
Akhela
Laura
Sigge
Lotus
Tott
Valle
Morris
Kön
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
B
A/0
A
A
A/0
A
Mentaltest
BPH
BPH
MH
Viltspår
SE VCH
Anlag GK
Anlag GK
Anlag GK
Anlag GK
Anlag GK
Jaktprov
Ja
Utställning
BIG-1
BIM
exc
BIR
BIM
BIG-3
vg
Nosework
GK
GK
Lydnad
3:e pris
Övrigt
2 kullar
Avliden
2 kullar
Avliden
Avliden
Avliden
Avliden
Övrigt
C.I.E DK V-18
DK V-16 SE V-16
J SE V-15
ID Hund
C.I.E

Dodge kullen
12-08-01

Humla
Heta
Shadow
Victor
Ragnar
Dogge
Sprinter
Spirit
Demon
Kön
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
B
C/0
B
B
B
B/0
Mentaltest
Barbro B´s
BPH
Barbro B´s
Viltspår
Anlag GK
Anlag GK
Jaktprov
Utställning
BIR
BIR
BIG-1
ck
Övrigt
1 kull
3 kullar
Kastrerad
Avliden
Avliden
Avliden
Avliden
Avliden
Övrigt
SE V-17
SE VV-23

exp FIN

FI V-14

C.I.E
DK V-13 SE JV-13
SE V-13
NO V-14
NORD V-15 DK V-16 NORD V-16
NO V-16
SE V-16
DK V-18
SE V-18 SE V-19
exp Norge

QQ kullen
12-02-28

Zafir
Qelly
Qvintus
Kön
Tik
Tik
Hane
HD/ED
B/0
B/0
Mentaltest
Viltspår
Jaktprov
Utställning
exc
g
Övrigt
Avliden
Övrigt

W kullen
11-04-03

Sombi
Chiwi
Tjusa
Gandalf
Viggen
Jåker
Kön
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A
B
B/0
A/0
B/0
Mentaltest
MH/BPH
MH
BPH
Barbro B´s
Barbro B´s
Viltspår
1:a ökl
Anlag GK
Anlag GK
Anlag
Jaktprov
Ja
Ja
Utställning
exc
ck
ck
g
Rallylydnad
RLD N
Lydnad
2:a pris
Övrigt
Avliden
Avliden
Kastrerad
Kastrerad
Kastrerad
Avliden
Övrigt
Överbett
Avliden

N kullen
09-04-22

Liza
Zemlan
Neeta
Neva
Mali
Zomi
Ante
Boston
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
HD/ED
B
B
A
B
D/0
Mentaltest
Barbro B´s
Barbro B´s
Viltspår
Jaktprov
Ja
Utställning
BIR
BIG-3
ck
2:a
Övrigt
2 kullar
1 kull
1 kull
Övrigt
J SE VV-17
Avliden
C.I.E JWW-10 KBHV-10 DKK V-10 SE V-11 NO V-11
Avliden
Avliden
Avliden
Avliden

Lotus kullen
08-10-28

Liten
Zelda
Elise
Kea
Lotus
Enzo
Zacko
Popi
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A
B
B
B
A
B
A
Mentaltest
Barbro B´s
Barbro B´s
BPH
Barbro B´s
Viltspår
SE VCH
SE VCH
SE VCH
SE VCH
SE VCH
Jaktprov
Ja
Ja
Ja
Ja
Utställning
BIG-1
BIG-1
BIM
BIG-3
ck
exc
Övrigt
1 kull
Steriliserad
Avliden
Avliden
Avliden
1 kull
Avliden
Avliden
Avliden
Övrigt
J FI JV-09
NORD JV-09
SE V-12 SE V-13
SE VV-17
J SE UCH
SE V-10
NORD V-11
C.I.E C.I.B SE UCH,
FI UCH, DK UCH,
NORD UCH NO UCH
SE VV-17

Å kullen
07-08-14

Åfelia
Åliwer
Enzo
Åswald
Enzo
Åzzkar
Kön
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A
A
A
A
A
Mentaltest
Barbro B´s
MH
Barbro B´s
Barbro B´s
MH
Viltspår
3:e pris
SE VCH
SE VCH
Anlag GK
2x 1 pris
Jaktprov
SE JCH
Ja
Ja
Utställning
2:a
BIR
BIM
1:a
ck
Rallylydnad
RLDN RLDF
Övrigt
Avliden
3 kullar
Avliden
Avliden
Avliden
Avliden
Exp NO
Övrigt
C.I.B SE JCH NORD UCH SE UCH C.I.E DK UCH
FI UCH NO UCH RLDN RLDF NORD VV-15
SE VCH
J

Klöver kullen
06-03-05

Jackie
Lava
Tyra
Ida
Gizmo
Zolo
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
HD/ED
A
A
A
A
A
A
Mentaltest
MH
MH
Barbro B´s
Barbro B´s
Barbro B´s
Viltspår
SE VCH
SE VCH
SE VCH
SE VCH
Jaktprov
Startat
Utställning
BIS-R
ck
2:a
ck
BIM
ck
Övrigt
3 kullar
Avliden
Avliden
Avliden
Avliden
1 kull
Avliden
Avliden
Övrigt
C.I.E SE VCH SE V-07 SE V-09 NORD V-09
DK V-12 NO VV-14 NORD VV-14 EU VW-15
NORD VV-15 DK VV-16 NORD VV-16 SE VV-16
Exp NO

Oo kullen
05-04-25

Olivia
Ezter
Hjördiz
Hilma
Ooza
Ooda
Leo
Max
Oakley
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A
A
B
B
A
B
B
Mentaltest
Barbro B´s
Barbro B´s
Barbro B´s
Barbro B´s
Barbro B´s
Viltspår
1:a pris
1:a pris
SE VCH
SE VCH
Jaktprov
startat
startat
Utställning
ck
ck
1:a HP
ck
BIM
ck
Övrigt
Avliden
Avliden
Avliden
Avliden
Avliden
Avliden
Avliden
Avliden
Avliden
Övrigt
Exp NO
SE V-07
Exp Canada

 

               
Kön
HD/ED
Mentaltest
Viltspår
Jaktprov
Utställning
Övrigt
Övrigt

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING