Bilder på I-kullen tagna av © Lockfågeln

Lockfågelns Resultat (180830)

Antal reg. valpar
Valpar som blivit 9 mån
Officiella resultat
Röntgade
Antal
%
HD Fel
Antal
%
Startat
jaktprov
Antal
%
Mentaltest
MH/BPH
Barbro B´s
Antal
%
Utställning
Antal
%
64
57
48
84%
4
0,07%
21
37%
22
38,5%
29
51%
HD index
ED index
medel (180422)
104,89
103,72
Vi jobbar på att bibehålla en frisk och sund Wachtel, med bra HD/ED, försöker undvika allergier, epilepsi och andra
rasbetingade sjukdomar. Vi vill föda upp en Wachtel som jagar alla viltslag, som anpassar sig till olika marker
samt som fungerar som en bra familjehund. Vi jobbar hela tiden med att försöka förbättra exteriören för att få
en så hållbar jakthund som möjligt. Detta då vi anser att Wachteln är väldigt ohomogen i sin typ.

Spel kullen
18-08-29

Kalaha
Maja
Loke
Kön
Tik
Tik
Hane
HD/ED      
Index      
Mentaltest      
Viltspår      
Jaktprov      
Utställning      
Övrigt
Avliden
Övrigt      

Pan kullen
18-07-15

Bricken
Siri
Luna
Massi
Milo
Valle
Kön
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
HD/ED            
Index            
Mentaltest            
Viltspår            
Jaktprov            
Utställning            
Övrigt            
Övrigt            

Dans kullen
17-03-01

Rejsa
Svea
Olli
Zicco
Rex
Krut
Kön
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A/0
A/0
B/0
A/0
A/0
Index
104/107
104/107
95/108
105/108
104/108
Mentaltest
BPH
BPH
BPH
BPH
Viltspår
Anlag GK
Jaktprov
Ja
Ja
Utställning
ck
vg
Övrigt
Övrigt
SE JV-17
exp NO

Magi kullen
16-08-18

Hex
Flinga
Lexi
Birk
Bork
Kön
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
HD/ED
A
A/0
ej röntgen pga skada
A/0
Index
110/-
110/105
110/105
Mentaltest
Viltspår
Anlag GK
Jaktprov
Utställning
ej utställning pga skada
BIM
Övrigt
Övrigt
SE V-18

Astrid L kullen
16-03-28

Prussiluskan
Maja
Vira
Leya
Liten
Zelda
Zeiss
Nisse
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
HD/ED
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
Index
109/107
109/107
110/107
109/107
110/107
110/107
110/108
111/108
Mentaltest
BPH
BPH
Viltspår
1:a pris
Jaktprov
Ja
Ja
Ja
Utställning
BIR
ck
g
r-cacib
Övrigt
1 kull
Övrigt
DK UCH DK V-18
J, SE V-17 SE V-18

Kaffe kullen
15-01-10

Fanta
Coffee
Mocca
Wilma
Stella
Maiko
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
HD/ED
A/0
B/0
A/0
A
C/1
Index
111/106
102/105
109/105
110/-
97/95
Mentaltest
BPH
Viltspår
Jaktprov
Ja
Ja
Utställning
vg
ck
Övrigt
1 kull
Övrigt
exp FIN

Ice kullen
13-06-14

Glazza
Disa
Såga
Tara
Isa
Kingen
Diego
Diesel
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A/0
A/0
A/0
B/0
A/0
A/0
A/0
Index
111/105
109/105
111/106
100/105
109/106
103/107
109/106
Mentaltest
Barbro B´s
Barbro B´s
BPH
Barbro B´s
Viltspår
Anlag GK
Jaktprov
Ja
Ja
Ja
Utställning
ck
exc
exc
BIR
BIG-3
Övrigt
2 kullar
1 kull
1 kull
kastrerad
Avliden
2 kullar
2 kullar
Övrigt
SE JV-14
C.I.E
NO JV-14 NORD JV-14 NORD V-14
C.I.E
NORD V-15

P kullen
12-06-03

Zivan
Polka
Porter
Zeb
Hunter
Zac
Mox
Kön
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
ej röntgen pga skada
Index
114/105
110/104
112/106
111/105
110/105
Mentaltest
BPH
MH
Barbro B´s
BPH
Barbro B´s
Viltspår
Anlag GK
Anlag GK
Anlag GK
Anlag GK
Jaktprov
Ja
Ja
Ja
Ja
Utställning
vg
BIR
BIR
BIR
Övrigt
1 kull
Avliden
2 kullar
Avliden
Avliden
Övrigt
C.I.E NO UCH NO JV-13
SE V-13 SE V-15

V kullen
11-04-21

Vittra
Vesta
Rajja
Kön
Tik
Tik
Tik
HD/ED
C/1
C/1
Index
85/104
84/104
Mentaltest
Viltspår
3x 1:a pris
1:a pris
Jaktprov
Ja
Ja
Utställning
BIR
Övrigt
Övrigt

Yes kullen
10-05-15

Ajax
Yazzy
Wille
Kön
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A/0
A/0
Index
105/101
105/101
Mentaltest
Barbro B´s
Viltspår
Jaktprov
Utställning
Övrigt
Övrigt

Z kullen
09-06-22

Ztälla
Ziggan
Zazza
Kön
Tik
Tik
Tik
HD/ED
A/0
A/0
Index
108/105
102/101
Mentaltest
Barbro B´s
Viltspår
Anlag GK
Jaktprov
Ja
Utställning
BIR
1:a HP
Övrigt
3 kullar
Avliden
Avliden
Övrigt
C.I.E NO V-14 SE VV-18

E kullen
08-07-08

Etta
Ebba
Stella
Ecco
Kön
Tik
Tik
Tik
Hane
HD/ED
A/0
A/0
A/1
A/0
Index
100/99
104/97
104/87
93/100
Mentaltest
Viltspår
Anlag GK
Jaktprov
Ja
Ja
Utställning
ck
2:a
2:a
1:a
Övrigt
2 kullar
1 kull
Övrigt
Avliden
Avliden

F kullen
07-06-25

Otto
Falcon
Folke
Izor
Svante
Kön
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
B/0
C/0
A/0
B/0
A/1
Index
96/104
90/101
104/102
95/101
101/91
Mentaltest
Barbro B´s
Barbro B´s
Barbro B´s
Barbro B´s
Viltspår
2x 1:a pris
Anlag GK
Anlag GK
3x 1:a pris
Anlag GK
Jaktprov
Ja
Ja
Ja
Ja
Utställning
BIR
BIR
1:a
1:a
Övrigt
1 kull
Avliden
2 kullar
Avliden
Övrigt
J WW-08 NO V-09
SE V-10
C.I.E NO UCH FI UCH
NO V-11 EUW-11
FI V-11 HE V-11
NORD V-11 NO V-13
SE V-14 EU VW-15
NORD VV-15

 

Kön
HD/ED
Mentaltest
Viltspår
Jaktprov
Utställning
Övrigt
Övrigt

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING