Bilder på I-kullen tagna av © Lockfågeln

Lockfågelns Resultat (T o m kull född 191231)

Antal reg. valpar
Valpar som blivit 9 mån
Officiella resultat
Röntgade
Antal
%
HD Fel
Antal
%
Startat
jaktprov
Antal
%
Mentaltest
MH/BPH
Barbro B´s
Antal
%
Utställning
Antal
%
120
114
77
67,5%
5
0,05%
35
39%
38
40%
43
45,2%
HD index
ED index
medel (180422)
102,19
104,13
Vi jobbar på att bibehålla en frisk och sund Wachtel, med bra HD/ED, försöker undvika allergier, epilepsi och andra
rasbetingade sjukdomar. Vi vill föda upp en Wachtel som jagar alla viltslag, som anpassar sig till olika marker
samt som fungerar som en bra familjehund. Vi jobbar hela tiden med att försöka förbättra exteriören för att få
en så hållbar jakthund som möjligt. Detta då vi anser att Wachteln är väldigt ohomogen i sin typ.

Narnia kullen
23-05-02

Astrid
Aslan
Atlas
Knarre
Caspian
Miraz
Kön
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED            
Index            
Mentaltest            
Viltspår            
Jaktprov            
Utställning            
Övrigt            
Övrigt            

Top Gun kullen
22-05-14

Ralph
Sune
Iso
Ante
Skott
Casper
Kön
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
HD A/ ED 3
HD A/ ED 0
HD B / ED 0
HD A/ ED 0
-
Index
104/78
104/100
95/100
103/100
Mentaltest
Genomförd BPH
Viltspår
GK Anlag
Jaktprov
Utställning
VG
Övrigt
Avliden
Övrigt
Exp FIN

Norma kullen
22-04-16

Iris
Axxa
Selma
Jaffa
Larsson
Harry
Otto
Bengan
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
HD A/ ED 0
HD B/ ED 0
HD A/ ED 0
HD A/ ED 0
Index
108/104
100/104
109/105
109/105
Mentaltest
BPH
BPH
Viltspår
Jaktprov
Utställning
BIR valp
HP
BIM valp
Övrigt
Övrigt

Data kullen
22-04-06

Rut
Frasse
Midas
Sixten
Tage
Kön
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
HD A/ ED 0
HD A/ ED 0
HD A/ ED 0
HD A/ ED 0
Index
103/101
95/102
104/102
103/102
Mentaltest
Viltspår
Jaktprov
Utställning
Övrigt
Övrigt
Krypt

Magnum kullen
21-04-30

Svea
Härja
Lira
Selma
Yra
Sigge
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
HD/ED
B/B 0/0
B/B 0/0
B/B 0/0
A/C 0/0
A/A 0/0
A/B 3/3
Index
92/100
93/100
93/100
89/100
101/100
94/78
Mentaltest
BPH
BPH
BPH
Viltspår
Jaktprov
startad
startad
startad
3:e pris
Utställning
vg
BIR
ex
Övrigt
Avliden
Övrigt

Golf kullen
20-03-09

Bounce
Scramble
Kön
Tik
Tik
HD/ED
HD A/ ED 0
HD B / ED 0
Index
103/107
94/107
Mentaltest
Viltspår
Jaktprov
2:a pris
3:e pris
Utställning
Övrigt
Kastrerad
Övrigt

Mumin kullen
20-01-25

Tia
Myra
Mymlan
Stina
Spirit
Tikka
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
HD/ED
HD B/ED 0
HD A/ ED 0
HD A/ ED 0
HD A/ ED 0
HD A/ ED 0
Index
97/107
105/107
106/106
105/106
105/106
Mentaltest
BPH
BPH
BPH
BPH
Viltspår
Anlag GK
Jaktprov
Ja
Ja
3:e pris
Ja
3:e pris
3e pris
Utställning
exc
exc
vg
Övrigt
Doftprov 1
Övrigt

Delstats kullen
19-02-22

Bamse
Laban
Wilda
Leia
Clara
Kön
Hane
Hane
Tik
Tik
Tik
HD/ED
A/0
B/0
B/0
B/0
Index
102/106
93/105
94/105
93/105
Mentaltest
BPH
BPH
Viltspår
Jaktprov
Utställning
exc
Övrigt
Övrigt
exp Åland

Mån kullen
19-01-20

Cordelia
Miranda
Ophelia
Titania
Caliban
Oberon
Trinculo
Umbriel
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
B/0
B/0
B/0
A/0
A/0
A/0
Index
94/110
94/111
103/111
103/111
Mentaltest
BPH
BPH
Viltspår
Anlag GK
Jaktprov
3e pris
1a pris ukl
GK Skogsprov
3e pris
Utställning
exc
exc
exc
BIR
BIR valp
Övrigt
1 kull
op FCP
Övrigt
exp NO
exp FIN

Spel kullen
18-08-29

Kalaha
Maja
Loke
Kön
Tik
Tik
Hane
HD/ED    
A/ 0
Index  
112/105
Mentaltest      
Viltspår      
Jaktprov      
Utställning      
Övrigt
Avliden
Övrigt      

Pan kullen
18-07-15

Bricken
Siri
Luna
Massi
Milo
Valle
Kön
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A/0
A/0
A/0
B/0
A/0
Index
106/105
107/105
107/106
99/106
108/106
Mentaltest
BPH
BPH
BPH
BPH
Viltspår
3x1:a ökl
   
anlag GK
   
Jaktprov
Ja
Utställning
-
ck
g
Övrigt
Överbett
Övrigt
exp NO

Dans kullen
17-03-01

Rejsa
Svea
Olli
Zicco
Rex
Krut
Kön
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A/0
A/0
B/0
A/0
A/0
Index
101/108
101/108
89/110
101/109
101/109
Mentaltest
BPH
BPH
BPH
BPH
Viltspår
Anlag GK
Jaktprov
Ja
2a pris
Utställning
BIR
vg
BIR
Övrigt
1 Kull
Övrigt
SE JV-17
exp NO

Magi kullen
16-08-18

Hex
Flinga
Lexi
Birk
Bork
Kön
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
HD/ED
A
A/0
A/0
Index
106/-
106/104
102/105
Mentaltest
BPH
Viltspår
Anlag GK
Jaktprov
Utställning
BIM
Övrigt
Avliden
2 kullar
Övrigt
SE V-18

Astrid L kullen
16-03-28

Prussiluskan
Maja
Vira
Leya
Liten
Zelda
Zeiss
Nisse
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
HD/ED
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
Index
108/109
108/109
108/107
107/107
107/107
107/108
108/109
108/109
Mentaltest
BPH
BPH
Viltspår
1:a pris
Jaktprov
3:e pris
Ja
Ja
Utställning
BIR
ck
g
r-cacib
Övrigt
1 kull
1 kull
Övrigt
DK UCH DK V-18
J, SE V-17 SE V-18
Avliden
Avliden

Kaffe kullen
15-01-10

Fanta
Coffee
Mocca
Wilma
Stella
Maiko
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
HD/ED
A/0
B/0
A/0
A
C/1
Index
112/105
99/105
106/103
107/-
94/93
Mentaltest
BPH
Viltspår
Jaktprov
Ja
Ja
Utställning
vg
ck
Övrigt
1 kull
Övrigt
exp FIN

Ice kullen
13-06-14

Glazza
Disa
Såga
Tara
Isa
Kingen
Diego
Diesel
Kön
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A/0
A/0
A/0
B/0
A/0
A/0
A/0
Index
108/105
107/101
107/105
98/103
104/102
103/104
107/104
Mentaltest
Barbro B´s
Barbro B´s
BPH
Barbro B´s
Viltspår
Anlag GK
Jaktprov
Ja
1:a pris
GK ukl
Utställning
ck
exc
exc
BIR
BIG-3
Övrigt
Avliden
2 kullar
3 kullar
1 kull
kastrerad
Avliden
2 kullar
2 kullar
Avliden
Övrigt
SE JV-14
C.I.E
NO JV-14 NORD JV-14 NORD V-14
C.I.E
NORD V-15

P kullen
12-06-03

Zivan
Polka
Porter
Zeb
Hunter
Zac
Mox
Kön
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
Index
114/106
109/104
112/106
109/105
110/105
Mentaltest
BPH
MH
Barbro B´s
BPH
Barbro B´s
Viltspår
Anlag GK
Anlag GK
Anlag GK
Anlag GK
Jaktprov
Ja
Ja
Ja
Ja
Utställning
vg
BIR
BIR
BIR
Övrigt
1 kull
Avliden
2 kullar
Avliden
Avliden
Avliden
Övrigt
C.I.E NO UCH
NO JV-13
SE V-13 SE V-15

V kullen
11-04-21

Vittra
Vesta
Rajja
Kön
Tik
Tik
Tik
HD/ED
C/0
C/0
Index
84/103
83/103
Mentaltest
Viltspår
3x 1:a pris
1:a pris
Jaktprov
Ja
Ja
Utställning
BIR
Övrigt
Avliden
Övrigt

Yes kullen
10-05-15

Ajax
Yazzy
Wille
Kön
Hane
Hane
Hane
HD/ED
A/0
A/0
Index
103/101
103/101
Mentaltest
Barbro B´s
Viltspår
Jaktprov
Utställning
Övrigt
Avliden
Avliden
Övrigt

Z kullen
09-06-22

Ztälla
Ziggan
Zazza
Kön
Tik
Tik
Tik
HD/ED
A/0
A/0
Index
107/104
101/101
Mentaltest
Barbro B´s
Viltspår
Anlag GK
Jaktprov
Ja
Utställning
BIR
1:a HP
Övrigt
3 kullar
Avliden
Avliden
Avliden
Övrigt
C.I.E NO V-14 SE VV-18

E kullen
08-07-08

Etta
Ebba
Stella
Ecco
Kön
Tik
Tik
Tik
Hane
HD/ED
A/0
A/0
A/1
A/0
Index
99/99
103/97
103/87
92/100
Mentaltest
Viltspår
Anlag GK
Jaktprov
Ja
Ja
Utställning
ck
2:a
2:a
1:a
Övrigt
2 kullar
1 kull
Övrigt
Avliden
Avliden

F kullen
07-06-25

Otto
Falcon
Folke
Izor
Svante
Kön
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
HD/ED
B/0
C/0
A/0
B/0
A/1
Index
95/103
89/101
102/103
93/101
100/91
Mentaltest
Barbro B´s
Barbro B´s
Barbro B´s
Barbro B´s
Viltspår
2x 1:a pris
Anlag GK
Anlag GK
3x 1:a pris
Anlag GK
Jaktprov
Ja
Ja
Ja
Ja
Utställning
BIR
BIR
1:a
1:a
Övrigt
1 kull
Avliden
Avliden
2 kullar
Avliden
Avliden
Avliden
Övrigt
J WW-08 NO V-09
SE V-10
C.I.E NO UCH FI UCH
NO V-11 EUW-11
FI V-11 HE V-11
NORD V-11 NO V-13
SE V-14 EU VW-15
NORD VV-15

 

Kön
HD/ED
Mentaltest
Viltspår
Jaktprov
Utställning
Övrigt
Övrigt

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING