f. 2019-01-27

e.
Kastor Vom Hinterbach
u.
Urtica Bractwo Lowieckie


<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Slavinja Yagna
"Kelly"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE*****/2019

MERITER:
Jaktprov:

Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:


Mentaltestad:


ÖVRIGT:

Äg: Lockfågeln och Kennel Highlighters, Munktorp

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Slavinja Yagoda
"Siri"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE*****/2019

MERITER:
Jaktprov:

Viltspår:

Utställning:


VETERINÄRDATA:


Mentaltestad:


ÖVRIGT:

Äg. Lockfågeln och Martin Lindholm, Strängnäs

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Slavinja Yolka
"Spika"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE*****/2019

MERITER:

Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:


ÖVRIGT:

Äg. Lockfågeln och Eva-Lott Carlsson, Hedemora

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Slavinja Yulek "Pepsi"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SE*****/2019

MERITER:

Viltspår:

Utställning:

VETERINÄRDATA:


Mentaltestad:


ÖVRIGT:

Äg. Lockfågelns och John Eriksson, Strängnäs

<< TILLBAKA TILL VÅR UPPFÖDNING